Skrap SVs telepolitikk!

Omsider later det til at den politiske fornuft vil seire og at Bane Tele blir satt i bevegelse. Politikernes årelange nøling har kostet selskapet mye og senket konkurransenivået i telebransjen. Bare ett selskap har tjent på dette: Telenor. Forhåpentligvis vil neste ukes behandling i statsråd bekrefte at SV ikke har vunnet fram i sitt ønske om å beholde selskapet 100 prosent statseid.

Det ser nå ut til at resultatet blir 34 prosent statseid og resten enten helt privat eller halvoffentlig eid via Bredbåndsalliansen. Prinsipielt bør dette da også være retningslinjene for et nedsalg av statens andeler i Telenor. Vi skulle tro at et slikt kompromiss er mulig å leve med for begge selskaper samtidig som det vil stimulere konkurransen i telemarkedet og tilføre Bane Tele den innsatskapital som trengs for å gjøre selskapet til en sterk konkurrent til Telenor på det nasjonale

Forsiden akkurat nå

Til toppen