KOmmunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal forvalte et stort IKT-budsjett i årets statsbudsjett. (Bilde: Høyre)

Skal digitalisere for en halv milliard

Tidstyvene i det offentlige skal vekk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal prioritere å forenkle og automatisere kommunenes planprosesser gjennom å bruke 25 millioner på digitalisering av plan- og bygningsprosesser.

I tillegg skal det brukes 11 millioner på en felles e-handelsløsning for offentlig sektor, og det skal etableres elektronisk innlevering av anbud.

Til sammen er det bevilget 553,2 millioner på IKT-prosjekter i statsbudsjettet for 2015. I tillegg til prosjektene nevnt ovenfor, er IKT-systemer for politi og tollvesen, helsevesen og kunnskapssektoren bevilget større millionbeløp.

Forsiden akkurat nå

Til toppen