Selvmordsbølge ryster Frankrike

En selvmordsbølge i France Télécom kaller på både sorg og harme blant selskapets ansatte. Nå løftes problemet opp på høyeste politiske plan.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen