Selger Bane Tele for konkurransens skyld

Næringsminister Ansgar Gabrielsen vil at Bane Tele skal bli en livskraftig konkurrent i det norske telemarkedet. For å realisere dette skal staten selge seg ned i Bane Tele, trolig til en minoritetsposisjon. Nye og strategiske eiere som kan føre Bane Tele videre, sier Gabrielsen til Teleavisen.

Av Bjørn Veseth I et intervju med Teleavisen, som fant sted i forrige uke og står på trykk i februarnummeret, lot næringsministeren ikke det være noen tvil om at han har til hensikt å selge ut en del Bane Tele, som Næringsderpartementet overtok eierskapet av i desember. SV har stilt spørsmålstegn ved dette og bedt Bane Teles tidligere eier, samferdselsminister Toprild Skogsholm, komme til Stortinget for å forklare hvorfor regjeringen ikke vil overholde de folkevalgtes vedtak om atBan

Forsiden akkurat nå

Til toppen