Seks av ti vil ha mer fart

Seks av ti nordmenn oppgir at de trenger mer fart i bredbåndet enn de har i dag. – Veldig høye tall, synes Kabel Norge.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen