Seks av ti basestasjoner mates trådløst

Datamengden som overføres i mobilnettene øker eksplosivt med innføringen av nye teknologier. Det stiller store krav til matingen av basestasjonene, som i 60 prosent av tilfellene skjer via radioløsninger.

Seks av ti basestasjoner mates trådløst

Datamengden som overføres i mobilnettene øker eksplosivt med innføringen av nye teknologier. Det stiller store krav til matingen av basestasjonene, som i 60 prosent av tilfellene skjer via radioløsninger.

Forsiden akkurat nå

Til toppen