SOLENERGI

Satellittkommunikasjon på Svalbard skal drives av solceller

Kongsberg Satellite Services (KSAT) samarbeider med Store Norske om fornybare energiløsninger på Svalbard og i Arktis.

KSAT leverer miljøovervåkingstjenester sanntid basert på satellittdata som is-informasjon i nordområdene.
KSAT leverer miljøovervåkingstjenester sanntid basert på satellittdata som is-informasjon i nordområdene. Foto: KSAT

Det første som skjer er at det blir lagt solceller på KSATs sitt anlegg, Svalsat, på Platåberget, 5 km vest for Longyearbyen.