Samler linjer og sikrer oppetid

UAS Telecom har utviklet en boks som gjør det mulig å samle bredbåndslinjer fra ulike leverandører slik at de framstår som en felles linje for lokalnettet til kunden. Selv om en linje svikter er kunden garantert oppetid.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen