Samfunnsnytte eller HDTV?

Mobilaktørene argumenterer med samfunnsnytte og TV-aktørene med hensynet til konkurranse når de i nesten 40 uttalelser søker å overbevise politikerne om bruken av 700-frekvensene.

Det er et nokså klart skille mellom leirene som ønsker å benytte 700-frekvensene til mobilt bredbånd og de som ønsker TV Kompromisser Selv om frontene kan beskrives som steile finnes det også

Les mer om: