BREDBÅND

Robuste nett – et bevegelig mål

Private og offentlige brukere av telenettene mangler både erkjennelse av risiko og betalingsvilje for robuste nett. Post- og teletilsynet stiller stadig hardere krav til ekom-nettene.

Brannen i Lærdal var en av hendelsene de siste årene som ifølge avdelingsdirektør Einar Lunde i Post- og teletilsynet bidro til å realitetsorientere politikere og alle oss andre om hvor avhengige vi er blitt av kommunikasjon.
Brannen i Lærdal var en av hendelsene de siste årene som ifølge avdelingsdirektør Einar Lunde i Post- og teletilsynet bidro til å realitetsorientere politikere og alle oss andre om hvor avhengige vi er blitt av kommunikasjon.

Tirsdag arrangerer Post- og teletilsynet (PT) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet en nasjonal sikkerhetsdag i form av en konferanse i Lillesand. Programmet avsluttes av avdelingsdirektør Einar Lunde i PT som skal snakke om digitale sårbarheter og nasjonal infrastruktur.

Les mer om: