Riksforsamling på Ringholmen

RIKS-samarbeidet mellom 10 bredbåndsselskaper fra Midt-Norge på Ringholmen sist uke bragte samarbeidet et godt stykke videre. Høyst sannsynlig kommer de 10 bredbåndselskapene til å opprette et felles aksjeselskap.

Det er først og fremst et innkjøpssamarbeid de 10 selskapene skal samarbeide om. Samtidig er det helt åpenbart at de 10 selskapene har mye å hente ved felles tjenesteplattform. På "Riksforsamlingen" la både Lyse og NetNordic fram sine modeller og det ble en frisk diskusjon omkring "åpne nett" kontra pakkeløsninger. RIKS ønsker nå også andre selskaper velkommen i samarbeidet. Og et er alt på vei inn.

Forsiden akkurat nå

Til toppen