Ren mobiloperatør

Styreformann Terje Christoffersen i Network Norway bekrefter overfor Inside Telecom at styret i Network Norway har valgt en strategi for å bygge en rendyrket mobiloperatør og at dette ligger bak utsalget av fastnettvirksomheten for kort tid tilbake. Han vil imidlertid ikke være med på at dette er årsaken til konsernsjef Ingvild Myhres plutselige og uventede avgang.

- Er det slik at uenigheten mellom Bredbåndsalliansen og de nåværende eierne er årsaken til at Ingvild Myhre nå forsvinner ut? - Det vil jeg ikke si. Jeg har opplevd det slik at styret og administrasjonen har vært på linje. Når det er sagt så har vi valgt å bygge en rendyrket mobiloperatør og det er ingen hemmelighet at Stig Herbern og Tormod Hermansen vil bygge en integrert telekom-operatør. Men når Ingvild fratrer er det ikke mer unaturlig enn det som skjedde i NetCom i en lang

Forsiden akkurat nå

Til toppen