Regulatør

En offentlig instans som regulerer telemarkedet, i Norge er det Post- og teletilsynet. Regulatøren er underlagt politiske myndigheter og har de siste årene hatt som hovedoppgave å legge til rette for bedre konkurranse i telemarkedet. Regulatøren kan også sette retningslinjer for priser på teletjenester, men regulerer sjelden sluttbrukerpriser direkte.

En offentlig instans som regulerer telemarkedet, i Norge er det Post- og teletilsynet. Regulatøren er underlagt politiske myndigheter og har de siste årene hatt som hovedoppgave å legge til rette for bedre konkurranse i telemarkedet. Regulatøren kan også sette retningslinjer for priser på teletjenester, men regulerer sjelden sluttbrukerpriser direkte.

Forsiden akkurat nå

Til toppen