BREDBÅND

Regjeringen vil gjøre bredbånd til en rettighet

– I dag har vi leveringsplikt for telefontjenester. Nå foreslår regjeringen å utvide denne plikten til også å gjelde bredbånd, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vil gjøre bredbånd til en rettighet landet over.
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vil gjøre bredbånd til en rettighet landet over. Foto: Sebastian Winum Storvik

– Et forslag om å innføre lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd sendes nå ut på høring

Les mer om: