Regjeringen valgte Teleplans krisestøtte

Krisestøtteenheten (KSE) har på vegne av departementsfellesskapet nå inngått kontrakt med Teleplan for anskaffelse og videreutvikling av et databasert støtteverktøy og loggføringssystem til bruk under håndtering av kriser og alvorlige hendelser.

Regjeringen valgte Teleplans krisestøtte

Krisestøtteenheten (KSE) har på vegne av departementsfellesskapet nå inngått kontrakt med Teleplan for anskaffelse og videreutvikling av et databasert støtteverktøy og loggføringssystem til bruk under håndtering av kriser og alvorlige hendelser.

Forsiden akkurat nå

Til toppen