Regjeringen valgte Teleplans krisestøtte

Krisestøtteenheten (KSE) har på vegne av departementsfellesskapet nå inngått kontrakt med Teleplan for anskaffelse og videreutvikling av et databasert støtteverktøy og loggføringssystem til bruk under håndtering av kriser og alvorlige hendelser.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen