BREDBÅND

– Regjeringen må straks stoppe direktivet

IKT-Norge og Venstre med klar tale etter EU-dom. Men regjeringen vil ikke gi klart svar.

Bilde: Varg Aamo, Hardware.no

Reaksjonene på at EU-domstolen har erklært datalagringsdirektivet for ugyldig, har ikke latt vente på seg. Både politikere og interesseorganisasjoner har kommet på banen med en klar og tydelig oppfordring til regjeringen: Stopp direktivet med én eneste gang.

Les mer om: