Realisering av TETRA

I krisesituasjoner som ved katastrofer, brann, ulykker, sykdom og kriminalitet, tas det for gitt at de tre nødetatene brannvesen, politi og helsevesen har et godt samarbeid internt og seg imellom. Dette forutsetter gode telekommunikasjonssystemer, deriblant godt mobilt radiosamband. Tor Helge Lyngstø gir her en statusrapport om TETRA-prosjektet.

I krisesituasjoner som ved katastrofer, brann, ulykker, sykdom og kriminalitet, tas det for gitt at de tre nødetatene brannvesen, politi og helsevesen har et godt samarbeid internt og seg imellom. Dette forutsetter gode telekommunikasjonssystemer, deriblant godt mobilt radiosamband. Tor Helge Lyngstø gir her en statusrapport om TETRA-prosjektet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen