Radiolinjer under hammeren

Post- og teletilsynet vil i løpet av høsten holde auksjon over ledige frekvensressurser i 23-GHz-båndet. Dette er frekvenser som egner seg til radiolinjer.

På grunn av at det er flere som har søkt om å få benytte 23-GHz-båndet

Les mer om: