Radio

Utsendelse av elektromagnetiske stråler i luften som oppfanges av en mottaker. Den elektromagnetiske strålingen oppstår når et magnetisk felt manipuleres. Rekkevidden avhenger av kraften i transmisjonen. Radiobølger i kringkasting har gjerne sendekraft på 15 til 100 kW. Radiobølgene moduleres, ved å variere bæresignalet, for å kringkaste tale eller musikk.

Utsendelse av elektromagnetiske stråler i luften som oppfanges av en mottaker. Den elektromagnetiske strålingen oppstår når et magnetisk felt manipuleres. Rekkevidden avhenger av kraften i transmisjonen. Radiobølger i kringkasting har gjerne sendekraft på 15 til 100 kW. Radiobølgene moduleres, ved å variere bæresignalet, for å kringkaste tale eller musikk.

Forsiden akkurat nå

Til toppen