Radar

Teknikk for å oppdage objekter innenfor rekkevidden av et radiosignal. Radaren sender ut en puls som returneres til senderen når den treffer et objekt. Tidsrommet mellom utsendelse og mottak av retursignalet gir grunnlag for å beregne avstand mellom sender og objekt. Har vært viktig militær teknologi og brukes i dag mye i trafikkovervåking og fartskontroller.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen