— PT må følge ESAs anbefalinger

Netcom tar ESAs uttalelser i saken om nye termineringspriser i mobilnettene til inntekt for sitt syn, og forventer at Post- og teletilsynet følger opp overvåkningsorganets anbefalinger. – Det betyr innskjerpinger og presiseringer i det endelige vedtaket, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus.

EFTAs overvåkningsorgans (ESA) kommentarer til Post- og teletilsynets (PT) forslag til vedtak ble klare for halvannen uke siden, og PT har nå klart et endelig vedtak i den såkalte marked-16-saken om termineringsprisene i det norske mobilmarkedet. – Jobben er gjort,det gjenstår kun å signere vedtaket, sier direktør Willy Jensen i PT på telefon fra Brussel. Offentliggjøres over helgen Fordi vedtaket i praksis er fattet, men ennå ikke offentliggjort, kan ikke Jensen uttale seg konkre

Forsiden akkurat nå

Til toppen