— PT må følge ESAs anbefalinger

Netcom tar ESAs uttalelser i saken om nye termineringspriser i mobilnettene til inntekt for sitt syn, og forventer at Post- og teletilsynet følger opp overvåkningsorganets anbefalinger. – Det betyr innskjerpinger og presiseringer i det endelige vedtaket, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus.

— PT må følge ESAs anbefalinger

Netcom tar ESAs uttalelser i saken om nye termineringspriser i mobilnettene til inntekt for sitt syn, og forventer at Post- og teletilsynet følger opp overvåkningsorganets anbefalinger. – Det betyr innskjerpinger og presiseringer i det endelige vedtaket, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus.

Forsiden akkurat nå

Til toppen