BREDBÅND

Fastsetter ingen grossistpris for fiber

Telenor må gi konkurrentene tilgang til fiberen. Men Post- og teletilsynet velger å ikke fastsette hvilken pris grossistkundene må betale.

PT-direktør Torstein Olsen har sendt over tilsynets fastnettregulering til ESA Post- og teletilsynet (PT) har nå fastsatt vilkårene for konkurrentenes tilgang til Telenors

Les mer om: