PT har fått mer makt

Post- og teletilsynet (PT) har fått nye virkemidler for å sikre at alle aktører følger kravene og pliktene i ekomlovgivningen. Nå varsler tilsynet skjerpede reaksjoner ovenfor dem som ikke følger regelverket.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen