BREDBÅND

– Private avgjør om vi får flere utenlandskabler

I vår ville FRP sikre norsk utenlandskommunikasjon. Nå mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen Norge har utenlandskablene landet trenger.

Før jul ble den nye regjeringen avkrevd en rekke svar om hvordan de sikrer norske borgeres personvern mot utenlandsk overvåkning.

Les mer om: