– Private avgjør om vi får flere utenlandskabler

I vår ville FRP sikre norsk utenlandskommunikasjon. Nå mener samferdselsminister Ketil Solvik Olsen Norge har utenlandskablene landet trenger.

Før jul ble den nye regjeringen avkrevd en rekke svar om hvordan de sikrer norske borgeres personvern mot utenlandsk overvåkning.

Som et ledd i denne kanonaden, holdt under Stortingets spørretime før jul, reiste Venstres Iselin Nybø spørsmål om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er behov for flere utenlandskabler for å styre trafikken utenom Sverige (les hele dialogen her).

IselinNybo.
Venstres Iselin Nybø er nestleder i Kirke-, utdanning- og forskningskomitéen på Stortinget.

Spørsmålet reises som følge av at svensk etterretning har lovhjemmel, den såkalte FRA-loven, for å kunne avlytte norsk trafikk som sendes gjennom landet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen