Print-on-demand.

Kalles også eksemplartrykking, eller personlig trykking. Teknikk fortrykking av enkelte eller fåtallige trykksakser til en lav pris. Forutsetter at innholdet eksisterer som datafiler. Trykkingen skjer med laseskrivere og enkle bokbinderteknikker. Fordelen med print-on-demand er at kunden ikke må bestille flere eksemplarer enn han/hun trenger der og da, fordi det ikke koster så mye ekstra å trykke flere om det blir nødvendig. Gjør det også mulig med større individualisering av trykksakene, og hyppigere oppdatering av lærebøker, etc. (PS: Denne boken er IKKE trykket med print-on-demand-teknikk).

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: