Post- og teletilsynet truer Telio med bøter

Post- og teletilsynet (PT) pålegger Telio å endre prisene ved avregning av terminering. I motsatt fall vanker det dagbøter på 10.000 kroner frem til selskapet etterkommer kravet.

Telio varslet i slutten av august Telenor at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. PT gjorde da Telio oppmerksom på at den varslede prisendringen var i strid med gjeldende regulering. Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på omtrent fem prosent, heter det i en melding på PTs hjemmesider. I meldingen heter det videre at dette er i strid med prisforpliktelsen fastsatt av PT og nærmere pr

Forsiden akkurat nå

Til toppen