Post- og teletilsynet står på kravet

Post- og teletilsynet (PT) har avsluttet arbeidet med de nye termineringsprisene, og oversendt utkast til vedtak til ESA. Tilsynet står på sine tidligere krav om reduserte priser. Tele2-sjef Haakon Dyrnes varsler at saken vil ankes.

– PT har sendt utkast til vedtak i markedet for mobilterminering til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for konsultasjon, heter det i en melding på tilsynets hjemmesider. – I utkastet til vedtak er Barablu Mobile Norway Limited, Network Norway AS og Ventelo Holding AS utpekt som tilbydere med sterk markedsstilling og pålagt særskilte forpliktelser. I tillegg presiserer PT tidligere pålagt prisregulering for MTU Gruppen AS, TDC og Tele2, skriver PT. – Svært uheldig – Dette er svært uh

Forsiden akkurat nå

Til toppen