Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet legger vekt på sikker lagring

Post- og teletilsynet legger i sin høringsuttalelse om innføringen av datalagringsdirektivet vekt på personvern og sikker lagring.

Post- og teletilsynet (PT) er i sitt høringssvar om innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge opptatt av personvern og sikker lagring. – Hvis direktivet innføres, må det skje på en måte som sikrer både personvern, etterforskningsmuligheter i kriminalsaker og sikker lagring, skriver tilsynet på sine hjemmesider. Anbefaler 12 måneder Datalagringsdirektivet angir en minimum lagringstid på seks måneder, og maksimum 24 måneder. PT mener at personvernhensyn taler for kort lagr

Forsiden akkurat nå

Til toppen