Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet bøtelegger TDC

Post- og teletilsynet har sett seg lei på feilrapportering fra TDC. Nå får selskapet bot på 100.000 kroner.

TDC har i lengre tid feilrapportert til Post- og teletilsynet (PT). Feilene er knyttet til selskapets omsetning. – Vi synes det er bekymringsfullt at TDC, til tross for flere kontrollspørsmål fra PT, ikke straks rettet sine innrapporterte tall. Det har vært vanskelig å få TDC til å rapportere korrekt, noe som er alvorlig både for TDC selv, for PTs grunnlag for markedsregulering og for de andre aktørene i bransjen, sier PT-direktør Willy Jensen i en nyhetsmelding på tilsynets hjemmes

Forsiden akkurat nå

Til toppen