Positivt fra NextGenTel

NextGenTel økte sin andel av DSL-markedet til 18,1 prosent i fjerrde kvartal i fjor, delvis grunnet kjøpet av andre operatørers kunder. Olav Stokke omsatte for 600 millioner kroner i fjor og forbedret EBITDA-resultatet klart i siste kvartal. Børsen reagerte svakt positivt på oppkjøpsobjektets resultat.

2005 ble et kraftig ekspansjonsår for NextGenTel, som gjennom oppkjøp styrket sin markedsposisjon vesentlig. Børsen sendte først kursen opp et par prosnet opp, før den falt noe tilbake.Bredbåndselskapet regnes nå selv som et av Børsens fremste oppkjøpsobjekter, og i så fall kan eierne få nærmere 2 milliarder for selskapet.148 000 kunderNextGenTel hadde en kundevekst på 18 400 bredbåndslinjer, inklusive oppkjøp, i fjerde kvartal 2005. Totalt hadde selskapet 148 000 linjer ved utgan

Forsiden akkurat nå

Til toppen