Policy-based

Egentlig regel-basert, et system hvor man setter opp visse regler for hvordan forskjellige typer nettverkstrafikk skal behandles, slik at man for eksempel sikrer seg at video og tale alltid prioriteres, at datatrafikk til og fra regnskapsavdelingen prioriteres på de datoene hvor kvartalsregnskapet skal avsluttes, etc. En forutsetning for at man skal kunne ta i bruk VoIP

Egentlig regel-basert, et system hvor man setter opp visse regler for hvordan forskjellige typer nettverkstrafikk skal behandles, slik at man for eksempel sikrer seg at video og tale alltid prioriteres, at datatrafikk til og fra regnskapsavdelingen prioriteres på de datoene hvor kvartalsregnskapet skal avsluttes, etc. En forutsetning for at man skal kunne ta i bruk VoIP

Forsiden akkurat nå

Til toppen