Pliktene forankres

Brukerklagenemndas avtalemodell, slik den fungerer i dag, er lite egnet som instrument. Dette mener Samferdselsdepartementet, som foreslår å forankre tilbydernes plikter og sluttbrukernes rettigheter nærmere i ekomloven.

Pliktene forankres

Brukerklagenemndas avtalemodell, slik den fungerer i dag, er lite egnet som instrument. Dette mener Samferdselsdepartementet, som foreslår å forankre tilbydernes plikter og sluttbrukernes rettigheter nærmere i ekomloven.

Forsiden akkurat nå

Til toppen