Peter slutter i Ice

Matthias Peter slutter 1. mars i sin stilling som administrerende direktør for Ice.net i Norge.

Klara Torkelsen
6. okt. 2008 - 00:00

Peter legger ikke skjul på at strategisk uenighet

Les mer om: