Penger å tjene på wap?

Dagbladet.no er kåret til Norges beste nyhetssted på mobil. Dagbladet.no ble lest av 456.000 på mobilen i august. Dagbladet.nos mobilversjon har en budsjettert inntektsside på 1,6 millioner kroner i 2008. Og Dagbladet sliter økonomisk.

Fallende opplagstall, synkende annonseinntekter og endrede lesevaner rir landets aviser som en mare

Les mer om: