PC-en er død, lenge leve nettet!

Når startet helvete? Jeg kan faktisk tidfeste det: 23. august 2007. I et anfall av utopisk egalitærisme kjøpte jeg PC til min mors 75 års dag. Nå skulle hun på nett enten hun ville eller ikke. Med null brukererfaring, PC med gigabyteram og Vista operativsystem kunne ikke noe gå galt – trodde jeg, skriver Per Thorvaldsen.

Fornøyd med meg selv og min gode gjerning, krøp jeg opp i lesestolen med Marx og Kapitalen Utover høsten ble det ikke mye fred å få

Les mer om: