Overbevisende fra ”P4P”

En test av en ny peer-to-peer-teknologi blant flere operatører i USA viser at smart ruting av pakker kan redusere P2P-trafikken med opp til 80 prosent inn i nettene. Dette gjør det billigere for bredbåndsoperatørene å håndtere denne type trafikk, samtidig som dataene kommer fortere fram til kundene.

Vi har tidligere i år omtalt de første lovende testene, som ble gjennomført av Verizon og

Les mer om: