Østerdalen med nytt bredbåndsnett

Kommunene Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen er knyttet sammen i et nytt bredbåndsnett. Kommunene har dermed fått en alternativ infrastruktur til det ordinære telefonnettet. Nettet er også åpent for kommersiell trafikk.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen