Oppstart for bakkenett for digital-TV

Utbyggingen av bakkenettet for digital-TV starter onsdag morgen, med to nye UHF-antenner i Rogaland. Senere vil Norges televisjon kunngjøre hvordan den videre utbyggingsplanen skal foregå regionvis. Utbyggingen skal så gå raskere enn myndighetene har krevet.

For å dramatisere utbyggingen innbyr NTV pressen til å bivåne en helikoptertransport av utstyret til sendemastene på Bjerkreim og Bokn. Over 450 master skal ha nytt utstyr for bakkenettet de to kommende årene. Speeder opp NTV-sjef Svein R. Aarvik har 42 måneder på seg til å gjøre utbyggingen ferdig, men sier til Inside Telecom at han tar sikte på å få jobben gjort i løpet av de kommende 24 måneder. Telenoreide Norkring fikk som ventet utbyggingskontrakten i sommer. Bakkenettet

Forsiden akkurat nå

Til toppen