Opphever enerett på Iphone

Franske konkurransemyndigheter har opphevet med øyeblikkelig virkning kontrakten mellom Orange og Apple, som gir enerett til salg av Iphone i landet.

Dette er første gang myndigheter i et land i Europa har gått til det skritt å oppheve avtalene om eksklusiv rett til å selge Iphone for en operatør. Avgjørelsen trigger naturlig nok spekulasjoner om dette får betydning for andre europeiske myndigheters holdning til denne type avtaler. Bare i Frankrike? Spekulasjonene dempes noe av at avgjørelsen til de franske konkurransemyndighetene understreker at det er spesiell hensyn å ta i det franske mobilmarkedet. De mener det er mindre konku

Forsiden akkurat nå

Til toppen