Opera til tv-kamp mot Microsoft

Opera kaster seg nå ut i kampen mot Microsoft på en ny arena: programvare for set-top-bokser for digital-tv. En kombinasjon av Opera og Linux vil gi en 75 prosent prisreduksjon på STB, hevder Jon M. von Tetzchner. Digital-tv-distributører kan spare milliarder. Men hva blir Microsofts mottrekk?

Av Bjørn VesethSet-top-boksen (STB) er en uunngåelig forutsetning for digital-tv, inntil tv-produsentene får bygget denne funksjonaliteten inn i apparatene. Og selv da vil det ta minst 10 år før disse boksene blir overflødige.Back to the FutureBasisfunksjonen i en STB er konvertering av digitale tv-signaler til analoge, en tilsynelatende bakstreversk funksjon, men likevel nødvendig fordi nesten alle tv-apprater som brukes i dag anvender bilderør basert på analog teknologi (CRT - Cathod

Forsiden akkurat nå

Til toppen