MOBIL

Ønsker sterkere samspill mellom ekom-aktører

Saksordfører for digital agenda, Torill Eidsheim (H), sier komiteens forslag både vil kunne omfatte en mer målrettet bredbåndsstøtte og tiltak som krav om nasjonal gjesting.

Høyres Torill Eidsheim sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og er saksordfører for behandlingen av Digital agenda for Norge. Den skal til debatt 29. november, og i dette intervjuet peker hun ut hvor i innstillingen komitéen kommer inn på temaer som nasjonal roaming i mobilnettet og endring av måten bredbåndsstøtten tildeles, noe Inside Telecom tirsdag skrev var ute av instillingen.
Høyres Torill Eidsheim sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og er saksordfører for behandlingen av Digital agenda for Norge. Den skal til debatt 29. november, og i dette intervjuet peker hun ut hvor i innstillingen komitéen kommer inn på temaer som nasjonal roaming i mobilnettet og endring av måten bredbåndsstøtten tildeles, noe Inside Telecom tirsdag skrev var ute av instillingen. Bilde: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Eidsheim sier komiteen etterlyser tiltak og insentiver for rask realisering av et helhetlig ekomnett som ivaretar sårbarhet og beredskap.

Les mer om: