Ønsker et enklere språk

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha de eldre på nettet for å sikre dem tilgang til informasjon og nyttetjenester, men også for å lette det offentliges kontakt med omverdenen. – Men skal vi komme dit må bruksveiledningene bli enklere! formaner statsråden.

Ifølge statsråd Heidi Grande Røys er det flere gode grunner til at de eldre som gruppe burde være like godt representert blant bredbåndsbrukerne som alle andre. Nøkkelordene er kommunikasjon og informasjon. – Først og fremst er det viktig for de eldre, fordi de ved å ha tilgang til nettet får mer informasjon og kan ta i bruk en lang rekke hverdagslige nyttetjenester som epost, avislesing, bestilling av billetter og så videre, sier Grande Røys til Inside Telecom. Letter myndighete

Forsiden akkurat nå

Til toppen