Ønsker del av 700 MHz-båndet til nødnett

Både Forsvaret og nød- og beredskapsnettet har kastet blikket på ubrukte frekvenser midt i 700 MHz-båndet.

Forsvaret ønsker å løse sine sivile og operative mobilbehov dels i kommersielle nett og dels i egne frekvenser. Nødnettet tror de vil ha behov for egne frekvenser for å løse kommunikasjon til helikoptre, og kanskje til mobile basestasjoner.
Forsvaret ønsker å løse sine sivile og operative mobilbehov dels i kommersielle nett og dels i egne frekvenser. Nødnettet tror de vil ha behov for egne frekvenser for å løse kommunikasjon til helikoptre, og kanskje til mobile basestasjoner. (Foto: Daniel Gauslaa, Forsvarets mediesenter)

Både Forsvaret og nød- og beredskapsnettet har kastet blikket på ubrukte frekvenser midt i 700 MHz-båndet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen