Ønsker å samle VoIP-tilbyderne

Jo Lerheim ser mulighet til store besparelser om alle VoIP-aktørene samler seg i ett IP-nett – hans!

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen