Omsetningsfall i norsk telebransje

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser et omsetningsfall i telebransjen på 3,5 prosent i 2011.

Omsetningen for tjenester tilknyttet informasjonsteknologi økte med 10,4 prosent til 61,2 milliarder i 2011. For telekommunikasjon sank derimot omsetningen med 3,5 prosent til 65,1 milliarder. Unntaket var satellittbasert telekommunikasjon, som kan vise til en omsetningsvekst på 6,8 prosent. Tallene fremgår i Statistisk sentralbyrås (SSB) strukturstatistikk for 2011. Tallene er foreløpige; endelige tall vil bli publisert senest i løpet av andre halvår 2013. Økende sysselsetting Samt

Forsiden akkurat nå

Til toppen