Debatt
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom

Omdømmeundersøkelse av omdømmeundersøkelsene

Vi har sjekket omdømmet på omdømmeundersøkelsene. Telebransjen kan synes å samle seg om én favoritt.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen