Om Eltel Networks

Eltel Networks ble etablert da et kraftselskap besluttet å skille ut sin bygge- og vedlikeholdsvirksomhet, fordi den ikke lenger inngikk i selskapets kjernevirksomhet. Eltel så muligheten til å overta dette, gjøre en effektiv virksomhet ut av bygge- og vedlikeholdsaktiviteten, og å gjøre disse aktivitetene til sin kjernevirksomhet.

IVO Transmission Engineering var Fortum Corporations uavhengige profittsenter. Hovedproduktene var nøkkelferdige leveranser og delleveranser til kraftoverførings- og distribusjonsnett, driftskontroll og telekommunikasjonsapplikasjoner, bygging av basestasjoner for mobilnett, master og elektrifisering av jernbane, samt konsulentvirksomhet. På slutten av 2004 ble Eltel kjøpt opp av et svensk aksjefond, Industri Kapital, og driften ble fusjonert med fondet Swedia Networks-portefølje. I løpet

Forsiden akkurat nå

Til toppen