OLAP

Metode for å behandle og analysere store mengder data. Ved bruk av denne OLAP kan man gjøre dyptpløyende analytisk materiale tilgjengelig for mange. Oracle er blant de ledende leverandører av OLAP.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: