Debatt

Økt databruk og oppkjøp

Den økende dataetterspørselen i Afrika, og da først og fremst etter tilgang til internett, har satt i gang en serie av fusjoner og oppkjøp i markedet for FWA (Fixed Wireless Access), skriver Devine Kofiloto i Teleplan.

Dagens fokus på datasentriske nettverk samt overgangen mot integrerte tjenestetilbud har også ført til en endring i operatørenes investeringsstrategi. Det gjelder særlig mobiloperatører uten tilgang på fast nettverk. Det interessante her er at dette ikkebare gjør seg gjeldende i det europeiske mobilmarkedet, men også i afrikansk mobil sammenheng. Når det gjelder de europeiske aktørene, virker det som om den viktigste drivkraften for å gjennomføre strategiske endringer er tilknytt

Forsiden akkurat nå

Til toppen