Også Current AS tapte kampen om ”opplysningen”

Oslo Namsrett har avsagt kjennelse i saken Telenor har anlagt mot selskapet Current AS. Telenor har fått medhold i at Current AS ikke kan bruke begrepet ”1880.Opplysningen” i markedsføringen av sin tjeneste.

Oslo Namsrett har avsagt kjennelse i saken Telenor har anlagt mot selskapet Current AS. Telenor har fått medhold i at Current AS ikke kan bruke begrepet ”1880.Opplysningen” i markedsføringen av sin tjeneste.

Forsiden akkurat nå

Til toppen